StudieMetKind.nl Regelingen voor alleenstaande ouders die een opleiding (willen) volgen

Over StudieMetKind.nl

StudieMetKind.nl is gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie Re-integratie & Participatie.

StudieMetKind.nl is, in samenwerking met de Stichting Steunpunt Studerende Moeders, ontwikkeld door:

  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Tappan Communicatie